Kazzi.NET

Remove ads in your Yahoo! Messenger

18:49 27/06/2007, in Tips & Tricks

Credit to unknown

Everybody is tired of these annoying flash-based ads came from Yahoo! Messenger. If your ADSL router is not responding or your Internet line is down, it would be more than a p.i.t.a for the “This page could not be found” page.

Fortunately, there’s a way to remove these annoyances.

Continue with “Remove ads in your Yahoo! Messenger”

Status tiếng Việt cho Yahoo! Messenger

21:47 09/02/2007, in Vietnamese

Cộng đồng sử dụng Yahoo! Messenger (Y!M) đã trở nên rất đông đảo tại Việt Nam mặc dù chương trình này còn rất nhiều hạn chế. Có lẽ đôi lúc trong khi dùng Y!M, các bạn cũng muốn đặt cho mình 1 dòng status thật độc và truyền tải được nhiều nội dung. Tuy nhiên, nếu dùng tiếng Anh thì đôi khi không diễn tả được điều mình muốn nói, còn dùng tiếng Việt thì thật bất tiện bởi mỗi khi gõ dấu bằng tiếng Việt Unicode trên status và trưng status đó lên, ta lại thấy những dấu hỏi chấm vô duyên thay vì những kí tự có dấu mà bạn mong muốn. Một vài động tác dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề này.

Continue with “Status tiếng Việt cho Yahoo! Messenger”

RSS Comments RSS

40 queries. 1.582 seconds. Powered by WordPress